Bergvärme

Bergvärme är ett stabilt val

Berg är sällan något man brukar associera med värme, men det är inte ifrån de kalla stenarna man utvinner värme utan från berggrunden. Grundvattnet som finns där är en kall vätska som kan omvandlas till värme genom en bergvärmepump.

För att komma åt vattnet borras ett hål mellan 50-200 meter djupt och där placerar man ett rör i vilket vattnet kan pumpas upp. Temperaturen på vätskan höjs när det cirkulerar i röret tack vare värme som lagrats i berggrunden, och genom värmepumpens kompressorteknik fördelas sedan värmen ut i fastighetens värme- och varmvattensystem. När vattnet kylts av och gått från gasform till vätska igen, pumpas det tillbaka ner i berggrunden och samma kretslopp börjar om på nytt.

Vi hjälper dig!

Kan du ha bergvärme?

Det finns vissa förutsättningar som behöver uppfyllas för att bergvärme ska vara ett alternativ som värmekälla för just er fastighet. Det finns många olika typer av bergarter som leder värme olika bra och även grundvattenflödet kan variera. På vissa orter finns inte rätt sorts berggrund för ändamålet, och på andra platser kan den ligga allt för djupt under fastigheten för att det ska vara möjligt att borra. Hålen kan inte heller borras allt för tätt, med minst 20 meters mellanrum, vilket kan vara problematiskt i tätbebyggda områden.

Temperaturen i berggrunden är ungefär densamma över hela landet, men i de norra delarna behöver man borra djupare för att få samma resultat. Effekten av bergvärme i de kallare regionerna är dock stabilare än den som produceras av luft-vattenvärmepumpar. Möjligheten att få tillstånd till borrning varierar från kommun till kommun och påverkar framför allt den som bor i ett vattenskyddsområde. Precis som med alla värmepumpar behöver man se över fördelar och förutsättningar, och det är där vi på LV Energi kommer in för att hjälpa er hitta den bästa lösningen.

Skicka en offertförfrågan till oss.

Begär offert

För att du ska få den bästa upplevelsen när du besöker oss använder vi cookies på vår hemsida.
Du kan läsa mer i vår intregritetspolicy.